صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

دبیرخانه: تهران، انتهای بزرگراه ستاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ساختمان علوم انسانی، طبقه ششم، دفتر گروه روان شناسی تربیتی و شخصیت

 تلفن:  09350721315 ساعت تماس 9 الی 15
ایمیل همایش:
epconf2017@gmail.com