دانشگاه مجازی

بیماری های مردان Archives - دانشگاه مجازی

- بار
تیر کشیدن بیضه + درد بیضه از کشاله ران به بالا و راه درمان آن

تیر کشیدن بیضه + درد بیضه از کشاله ران به بالا و راه درمان آن

تیر کشیدن بیضه و کشاله ران عارضه‌ای است که بسیاری از آقایان ممکن است آن را تجربه کنند. در برخی مواقع بیماری‌های اورولوژی باعث درد بیضه می‌شوند. این درد از بیضه به اطراف آن گسترش می‌یابد به طوریکه فرد در ناحیه کشاله ران نیز احساس درد می‌کند.البته همیشه علت درد کشاله ران بیماری‌های اورولوژی نیست، التهاب و آسیب استخوان‌ها، تاندون‌ها و لیگامنت‌های ناحیه کشاله ران نیز می‌تواند باعث ایجاد درد در این ناحیه شود. در […]