دانشگاه مجازی

تنفسی و ریوی Archives - دانشگاه مجازی

- بار
درمان خر و پف

درمان خر و پف

خر و پف کردن صدایی است که بر اثر ارتعاش بافت های نرم در عقب دهان ایجاد می شود. گرچه اغلب این صداهای خروپف باعث بروز مشکل قابل توجهی نمی شوند، اما ناراحتی و بی خوابی ای که بر اثر خر و پف ایجاد می گردد می تواند هم درخود فرد و هم برای همسر او مشکل ساز شود. علت خروپف کردن چیست؟ خر و پف کردن به علت ارتعاش کام نرم (بخش نرم سقف […]