دانشگاه مجازی

روانشناسی Archives - دانشگاه مجازی

- بار
چه افرادی بیشتر دچار استرس می شوند؟

چه افرادی بیشتر دچار استرس می شوند؟

همگی ما در طول زندگی خود دچار استرس شده ایم. شاید این حالت وقتی به سراغتان بیاید که با اعضای خانواده بحث کرده اید، یا زمانی که در برقراری ارتباط دوستانه با دیگران با مشکل رو به رو شده اید.گاهی درست به هنگام امتحانی مهم با این معضل دست به گریبان می شوید، یا درست قبل از اینکه نتیجة امتحان به دستتان برسد.در این مطلب قصد داریم که علت های استرس را بررسی کنیم، با […]