دانشگاه مجازی

غدد و متابولیسم Archives - دانشگاه مجازی

- بار
TSH نرمال چه عددی است؟

TSH نرمال چه عددی است؟

عدد و ارقام آزمایش تیروئید و نحوه خواندن آزمایش تیروئید برای کم کاری و پرکاری این غده را هر کسی نمیداند و از این رو برای انکه بدانید آیا در رنج نرمال هورمون تیروئید قرار دارید و یا نه پیشنهاد می کنیم تا پایان این مطلب با تک پزشک همراه باشید. tsh چیست؟ اگر آزمایش خون داده اید و نمی دانید عدد Tsh چیست باید بدانید که این هورمون با عملکرد تیروئید مرتبط است و […]